VALINTASIVULLE

 

5:3 He ovat kovettaneet kasvonsa kalliota kovemmiksi, eivät ole tahtoneet kääntyä.
5:4 Silloin minä ajattelin: Sellaisia ovat vain alhaiset; he ovat tyhmiä, sillä he eivät tunne Herran tietä, Jumalansa oikeutta.
5:5 Niinpä menen ylhäisten luo ja puhuttelen heitä, sillä he kyllä tuntevat Herran tien, Jumalansa oikeuden. Mutta he olivat kaikki särkeneet ikeen, katkaisseet siteet.
5:6 Sentähden surmaa heidät metsän leijona, aavikon susi haaskaa heidät, pantteri väijyy heidän kaupunkejansa. Kuka ikinä niistä lähtee, se raadellaan, sillä paljot ovat heidän rikoksensa, suuri heidän luopumustensa luku.
Jeremia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUUN LOITTONEMISESTA

Minä olen kirjoittanut vedenpaisumuksesta aikaisemmin ja siihen liittyen olen käsitellyt maan ja kuun liikkeitäkin. Kun se vesikerros, joka kiersi maan ympärillä, satoi maahan, tapahtui siinä samalla sellainen ilmiö, että tuon vesikerroksen vetovoima kuuhun nähden pieneni. Kuinka paljon se pieneni, sitä en ole laskenut sillä siihen tarvittaisiin lisää perustietoa. Sen sijaan on helppo laskea se, että tuo vetovoima nimenomaan vähenee sellaisessa tapauksessa. Empiiriset tutkimukset vahvistavat vedenpaisumuksen tapahtuneeksi mutta tiedemiehet eivät näköjään halua sitä tunnustaa.

Lainaus Wikipediasta:
"Nykyisin Kuu on noin 384 000 kilometrin päässä Maasta ja mittausten mukaan se loittonee joka vuosi noin 3,2 cm. Nuoruudessaan Kuu oli paljon lähempänä Maata kuin nykyisin. Esim. 4 miljardia vuotta sitten se oli 128 000 kilometriä lähempänä kuin nykyään. Pieni osa Maan pyörimisliikkeestä siirtyy vetovoimavaikutuksesta Kuun rataan, minkä seurauksena kiertolainen on vuosi vuodelta kauempana emoplaneetastaan."

Me tiedämme, että mantereet liikkuvat toisiinsa nähden maan pinnalla koko ajan, mantereet myös nousevat ylöspäin hitaasti koko ajan. Myös kuun pinnassa tapahtuu kuulema muutoksia. Lisäksi maa ja kuu huojahtelevat toistensa suhteen, ne ikäänkuin muodostavat tanssiparin, joka on välillä lähempänä ja välillä kauempana toistensa suhteen. Kaikesta huolimatta on voitu mitata, että kuu ja maa etääntyvät tarkalleen 3.2 cm vuodessa. Tuo kuullostaa haetulta tulokselta. Internetissä tuo lukema on ilmoitettu 2-30 cm:ksi lähteestä riippuen. Jos loittoneminen olisi 30 cm luokkaa, se tarkoittaisi, että evoluutiolle maan päällä jäisi kovin vähän aikaa. Ajatellaan nimittäin, ettei evoluutio ole voinut alkaa ennenkuin maa ja kuu ovat muodostuneet.

Wikipedia sanoo:
"Pieni osa Maan pyörimisliikkeestä siirtyy vetovoimavaikutuksesta Kuun rataan..."
Eikö sinusta ole omituista, että tuossa on kumottu painovoima ja siitä on tehty työntövoima, maa siis työntää kuuta siinä poipäin. Voiko näin tapahtua vielä vuonna 2007, ihmisille syötetään selvää pajunköyttä tieteen nimissä ja he uskovat kaiken.

Minä olen laskenut tätä kuun mysteeriä vähän lisää. Kun kuu on siirtynyt ylöspäin, sen kehänopeus (ratanopeus) on laskenut koko ajan. Satelliititkin pyörivät sitä nopeammin mitä lähempänä maata ne ovat. Kuu on menettänyt noin 20% nopeudestaan siirtyessään 128 000 km ylöspäin, muuten se ei voisi pysyä nykyisellä radallaan. Tässä on se hassu piirre, että jos kuun nopeutta pienennetään 20%, niin se tipahtaisi alaspäin eikä nousisi ylöspäin. Keskipakovoima ( tai toisin sanoen sentripetaalivoima, keskihakuisuusvoima) pienenisi ja kuu tippuisi maahan. Nyt sen kuitenkin väitetään vaan nousseen ylöspäin.

Mikä on vaikuttanut tuollaisen nopeuden hidastumisen ja onko kaikille muillekin planeetoille käynyt samoin. Tai edes kuille. Onko tutkitttu kaikki aurinkokunnan planeetat tämän omituisen työntövoiman suhteen?

Periaatteessa voisimme ajatella jonkin hämäräperäisen mekanismin, joka työntäisi juuri kuuta poipäin, mutta ei vaikuttaisi muihin planeettoihin. Silloin tuon mekanismin olisi kuitenkin pitänyt koko ajan toimia suhteellisen tasaisesti ja samalla nopeudella kuin kuun nopeuden hidastuminen. Kuitenkin maa on käynyt läpi jääkausia, jotka ovat muuttaneet sitä vuorovesi-ilmiötä. Kuun nopeuden hidastuminen ei ole noudattanut lineaarista linjaa vaan jotain käppyrää ja silloin tuon hämäräperäisen ilmiön olisi pitänyt noudattaa samaa käppyrää. Kaksi erillistä luonnonilmiötä, jotka toimisivat täsmälleen saman käppyrän mukaan. Enpä taida oikein uskoa siihen.

Mikä on siis ollut tuo hämäräperäinen mekanismi?
Mikä on hidastanut kuun nopeutta noin paljon?
Miksi muiden planeettojen vauhti ei ole hidastunut samalla tavalla?
Kuinka tuo hämäräperäinen mekanismi ja kuun nopeuden hidastuminen on saatu synkronoitua toimimaan samalla nopudella?
Miksi kuu ei ole tippunut alas nopeuden hidastumisen seurauksena niinkuin sen kuuluisi taivaanmekaniikan lakien mukaan?

Ei ole olemassa mitään hämäräperäistä mekanismia vaan kyse on siitä, että maan ja kuun välinen vetovoima on pienentynyt vähäsen juuri vedenpaisumuksen seurauksena. Jos ajatellaan, että kuu loittonee noin 10 cm joka vuosi, se tarkoittaa sitä, että kuu on loitonnut 4000 vuoden aikana vain 400 metriä maasta. Sen loittoneminen kyllä kiihtyy koko ajan mutta ei se koskaan niin kauas mene, että se ihmisen elinaikana ehtisi kokonaan irrottautua maan vetovoimakentästä.